Αυτόνομο Φ/Β σύστημα μόνιμης κατοικίας 5KVA / 48V / 2,24ΚW

4,339.00