Αυτόνομο Φ/Β σύστημα μόνιμης κατοικίας 3KW / 48V / 2,24ΚW