Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering, περιλαμβάνουν Φ/Β πανελς, μετατροπέα(inverter) AC/DC, ρυθμιστή φόρτισης, μπαταρίες & βάσεις στήριξης Φ/Β

Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering

Αυτόνομο Φ/Β σύστημα εξοχικής κατοικίας 1KW / 12V

1,115.00 

Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering

Αυτόνομο Φ/Β σύστημα εξοχικής κατοικίας 3KVA / 24V

1,550.00 

Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering

Αυτόνομο Φ/Β σύστημα μόνιμης κατοικίας 3KW / 48V / 2,24ΚW

Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering

Αυτόνομο Φ/Β σύστημα μόνιμης κατοικίας 5KVA / 48V / 2,24ΚW

4,339.00 

Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα & Net Metering

Φωτοβολταϊκά συστήματα NET METERING 2,24 -10 KW